Historiek

Vanuit de harmonie De Dageraad ( opgericht in 1896 ) en het verkrijgen van de titel ‘Koninklijke‘ in 1963, werd door de fusie en het ontstaan van de gemeente Kluisbergen in 1971 de “Koninklijke Harmonie de Vlaamse Ardennen” opgericht.

In de toenmalige statuten werden een aantal doelstellingen geformuleerd :

 • het aanleren en beoefenen van de muziekkunst in al haar vormen met het oog op een leerrijke en    verrijkende vrijetijdsbesteding“
 • het bijdragen tot de kulturele en muziekale ontplooing van de leden en van de gemeenschap”
 • het aanmoedigen en bevorderen van de vriendschapsbanden onder de leden“
 • de faam van Kluisbergen helpen te propageren”

Onze harmonie kreeg de muzikale leiding van onder meer Guy Duyck en Noël Moulart.

Op vandaag omvat onze huidige harmonie nog steeds drie muziekformaties:

 • Het mini-ensemble, hier kunnen de startende muzikanten terecht. Zij leren “het samenspel van diverse instrumenten“ beoefenen en maken kennis met de eenvoudige harmoniewerken.
 • De jeugdharmonie is de logische opstap om na een aantal jaren ervaring op een hoger niveau te musiceren en werken in te studeren met een hogere moeilijkheidsgraad. Ook de keuze van de muziekstukken is hierbij belangrijk, waarbij hedendaags en een meer divers aanbod van diverse genres wordt ingestudeerd. Deze beide formaties repeteren op zondagvoormiddag.
 • Als muzikaal sluitstuk is onze 3de formatie “De Koninklijke Harmonie” die ongeveer een 55tal leden telt en repeteert op woensdagavond. N.a.v. het provinciaal tornooi voor harmonieorkesten Oost-Vlaanderen behaalde onze harmonie dit jaar ‘grote onderscheiding’ in de categorie uitmuntenheid.

De huidige dirigent van de K. Harmonie is Jeroen Alluyn sinds 2013. Hij maakte na een jarenlange inzet als dirigent van het mini-ensemble en de jeugdharmonie de opstap naar de K. Harmonie. Vooral zijn enthousiasme en deskundigheid, met een grote portie aan gedrevenheid maken van deze relatief jonge dirigent een ideale muzikale menner.

Enkele realisaties :

 • Jaarlijks concerteert de harmonie het laatste weekend van april in zaal “ De Brug “, zaal voor podiumkunsten in onze gemeente Kluisbergen met telkens een welbepaald thema.
 • Het jaarlijks St. Ceciliafeest is nog steeds een vaste waarde en wordt sedert een paar jaar in een modern kleedje gebracht. Vooral de aanwezigheid van onze jeugd en onze ere-leden op deze muzikale feestdag is een opsteker voor het bestuur om verder te werken aan de muzikale toekomst van onze harmonie
 • Organisator van “ Concert sur l’herbe”. Dit muzikaal tuinfeest, telkens op de laatste zondag van de maand augustus, is een cultureel visitekaartje voor onze gemeente.
 • Jaarlijks luistert onze harmonie de nieuwjaarsreceptie op in onze gemeente en een tweejaarlijks kerstconcert samen met koor.
 • Diverse stapconcertjes en aantal concerten in en buiten de gemeente vervolledigen het muzikale plaatje
 • Specifiek voor de jeugd wordt er een ontspanningsweekend georganiseerd en staan zij in voor de organisatie van een Halloweentocht

Volg ons op facebook like logo 1

Volgend concert

Geen evenementen

Onze hoofdsponsors